Становище на СБПБ по повод промени в Наредба 4 от 2015 за Прилагане Мярка 11

Становище на СБПБ по повод промени в Наредба 4 от 2015 за Прилагане Мярка 11

Становище СБПБ по проекта за изменение Наредба 4 за прилагане мярка 11 Биологично земеделие от ПРСР 2014-2020